Almanya’ya Mimar ve Mühendis Olarak Nasıl Gidilir?

Mühendis veya mimarsanız 2020 yılında Almanya Federal Devletinin yürürlüğe koyduğu Nitelikli İş Göçü Yasası ile Almanya’da mesleğinize devam edebilirsiniz. Özellikle dünya ülkeleri içerisinde Almanya’nın mimarlık ve mühendislikte ne kadar ileride olduğu bilinen gerçektir. Almanya’daki üniversitelerin sundukları iyi eğitim imkânları, iş dünyasıyla üniversitelerin birlikte çalışmaları bu alanda eğitim alan veya Almanya’da mesleğine devam etmek isteyenlerin sahip olduğu imkânlardan bazılarıdır.

İçerik:

Almanya’da Mimar veya Mühendis Olarak Çalışmak İçin Gerekli Şartlar

Almanya’da mimar veya mühendis olarak çalışabilmek için gerekli şartlar arasında ilgili alandan mezun olma şartı başta gelmektedir. Bunun dışında Almanca yeterliliği önemlidir. Unvan denkliği ve meslek denkliği gibi yapılması gereken denklikle ilgili işlemler ayrıca uzman desteğiyle tamamlanması istenen diğer şartlardır.

Almanya Mimar Muhendis Olarak Nasil Gidilir

Almanya’da Mimar veya Mühendislik İçin Dil Şartı Nedir?

Almanya’da mimar veya mühendis olarak çalışabilmek için gerekli dil şartı en az B2 seviyesidir. B2 seviyesine ulaşmak için 7 ay Almanca dil eğitimi alınması gerekir. Telc B2 belgesi sahibi olanlar Almanca yeterlilik şartını sağlamış olur. Resmi işlemlerin tamamlanma süresince Türkiye’de dil eğitimi tamamlanması gerekmektedir. Bu sebeple bir yandan resmi işlemlere başlanırken bir yandan da Almanca dil eğitiminin alınması önemlidir. Uluslararası şirketlerde İngilizce dil yeterliliği ile her ne kadar iş bulunsa da asıl Almanca bilmenin bu anlamda bir mimarın veya mühendisin önünü açtığı bilinen gerçektir.

Almanya’da Mimar ve Mühendis Açığı

Almanya dünya ülkeleri içerisinde en gelişmiş ve ekonomisi güçlü ülkelerden biridir. Her alanda artarak devam eden üretim ve dünyanın neredeyse tüm ülkelerine ihraç ettiği ürün yelpazesine sahip olan Almanya’da nitelikli insan ihtiyaçları son zamanlarda artmıştır. Genç nüfusun artmaması ve yaş ortalamasının ilerlemesi sebebiyle özellikle belli başlı meslek gruplarında ihtiyaç fazla olmaktadır. Mimar, mühendis, hemşire, doktor, hasta ve yaşlı bakım hizmeti mesleklerindeki ihtiyaç diğer meslek gruplarına göre daha fazladır. Alman menşeili pek çok dünya markası olmuş şirketin neredeyse tüm dünyada merkezleri bulunur.

Önerilen İçerik :   Barcelonada Gezilmesi Gereken Yerler

Bu durum Almanya’da yetişmiş olan mimar ve mühendislerin bu merkezlere kaydırılmasına ve dolaylı olarak Almanya’daki kadro açıklarına fazla olmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple Almanya’da Mercedes Benz, Simens, Bosch ve bunun gibi pek çok firmalarda yetişen mühendisler bir süre sonra bu şirketlerin dünyanın çeşitli yerlerinde ki merkezlerine atanarak ve bununla birlikte daha iyi gelir ve yaşam standartlarını taşıdığı bilinen diğer bir gerçektir.

Almanya’da Mühendislerin Gelir Durumu

Almanya’da belli mesleklerde uzmansanız geliriniz yüksek olmaktadır. Elbette bu çalıştığınız kurumdaki kıdeme, süreye ve meslek tecrübenize göre değişmektedir. Doktor, mühendis, avukat, mimar, sağlık çalışanı, öğretmenseniz geliriniz birçok meslek grubuna göre daha yüksek olacaktır. Almanya’nın sosyal hukuk devleti olduğu gerçeğini burada vurgulamakta fayda vardır. Her ne kadar saatlik maaş bazında meslek grupları daha yüksek gelire sahip olsa da genellikle bu ülkede yaşayan herkesin belli bir refah seviyesi vardır. Bu nedenle meslek gruplarının geliri arasında uçurum derecesinde farklar elbette olmasa da meslek guruplarının daha iyi gelire sahip oldukları bilinen bir durumdur.

Almanya’da maaşlar brüt olarak hesaplanır ve tabi olunan vergi sınıflarına göre değişkenlik gösterir. Bu minvalde bir mühendis sahip olduğu unvan, meslek tecrübesi, kıdem gibi durumlara göre en az 8.000 Euro ile 35.000 Euro ya da üzerinde gelir elde edebilir. Üst düzey yönetici pozisyonunda olan mühendislerin akademik unvanları varsa zaman içerisinde kademeli olarak 35.000 Euro veya üzerinde gelir elde edebilir.

YORUMLAR